Fotosentez Konu Anlatımı

Fotosentez Konu Anlatımı

Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adlandırılırlar, bunların büyük çoğunluğu sularda bulunan ancak mikroskopla görünen canlılar (planktonlar) ve bitkilerdir. Foto-sentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolar ve organik bileşikler üretebilirler. Bitkilerde diğer canlılar gibi yaşamsal faaliyetleri için gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden karşılarlar. Bunun içinde güneş ışığını kullanarak havanın karbondioksitini (CO2) indirgeyerek ve organik besinleri bir araya getirerek yapay bileşik cisimler oluştururlar yani sentez ederler. Bu işlem CO2'in indirgenmesi ve ancak güneş enerjisiyle gerçekleştirdiğinden fotosentez olarak anılır. Bu yolla güneşin ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve organik madde sentezi yapılmış olur.

Fotosentez Reaksiyonları; Bu reaksiyonlar iki kademeden oluşur. Işığa bağımlı tepki ya da reaksiyonlar adını alan ilk evrede güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür. Birinci kademe ışık kullanılarak, ikinci kademe için gerekli olan canlıların doğrudan kullandığı hücresel biyolojik enerji ATP ve NADPH2 ler üretir

Işıklı Devre Reaksiyonlar; Bu devre kloroplastın zar katmanları içinde yani hububat türü bitkilerde (grana) gerçekleşir. Işık kesinlikle gereklidir ve iki şekilde meydana gelir.

Devirli Fotofosforilasyonda; Bu reaksiyonlarda gerçekleşen olaylar şu şekilde anlatılabilir. Sadece 2 ATP sentezlenir. Herhangi bir madde eksilmesi görülmez. Elektronlar aynı klorofile geri döner.
FS I'in ışığı soğurmasıyla klorofilden ayrılan negatif yüklü çekirdek parçacığı ilk alıcı tarafından tutulur ve ETS'ye gönderilir.
Negatif yüklü çekirdek parçacığın ETS'de taşınması esnasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezler.
Bu negatif yüklü çekirdek parçacığı tekrar FS I'deki klorofil molekülüne geri döner.

Devirsiz Fotofosforilasyonda; Bu reaksiyonlarda gerçekleşen olaylar şu şekilde anlatılabilir. Bu reaksiyonda hem klorofil-a hem klorofil-b görev yapar. H2O parçalanır. Devirsiz fotofosforilasyonda bir defa negatif yüklü çekirdek parçacıkların aktarılması sonucunda 1 ATP, 2NADPH2 ve 1O2 molekülü oluşur.
Fotosentez II'nin (FS ) ışığı soğurmasıyla klorofilden ayrılan negatif yüklü çekirdek parçacığı ilk alıcı tarafından tutulur ve ETS'ye aktarılır.
Fotosentez II'den ayrılan negatif yüklü çekirdek parçacıkların yerine suyun parçalanmasıyla oluşan negatif yüklü çekirdek parçacıkları alır. Bu arada açığa çıkan oksijen havaya salınır.
ETS'ye geçen negatif yüklü çekirdek parçacıkların taşınması sırasında ortaya çıkan enerji ile ATP sentezlenir. Bu negatif yüklü çekirdek parçacıkların FS I'in negatif yüklü çekirdek parçacıkların açığını kapatır. Çünkü FS I'deki klorofil molekülü daha önce uyarılmış ve negatif yüklü çekirdek parçacıklarını kaybetmiştir.
FS I'den ayrılan negatif yüklü çekirdek parçacıkların ferrodoksiyon NADP'ye taşınır ve NADP protonlarla birleşerek NADPH'ı oluşturur.

Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar; Işığın kullanılmadığı, enzim-atik reaksiyonlar evresidir. Bundan dolayı karanlık devre denilmektedir. Ama olayları yine ışıklı ortamda olmaktadır. Çünkü ışıklı devreye bağlıdır. Kloroplastın sıvı bölümünde gerçekleşen bir karbon çevrimidir. Işıklı devreden getirilen hidrojenle CO2 indirgenir ve organik bileşikler sentezlenir. Lüzumlu etkilenim enerjisi ise yine ışıklı devreden gelen ATP'lerle sağlanmaktadır. Karanlık devre reaksiyonlarında mutlaka CO2 gerekli olup, bu safhada sıcaklık değişmelerine hassastır. Çünkü enzimler katalizör olarak işlev yapar. Bir molekül glikozun sentezlenebilmesi için 6 molekül CO2 için 3 ATP ve 2 NADPH2 gerekli olduğuna göre, 1 glikoz için 18 ATP 12 NADPH2 gerekir. Bunun içinse, ışıklı devre olmayanlarının 6 defa tekrarlanması gerekir.

Son Güncelleme : 28.04.2021 20:25:48
Fotosentez Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fotosentez Konu Anlatımı"
Ben 9.sınıfa giden bir öğrenciyim biyoloji dersimizda haftaya fotosentez konusunu işleyeceğiz ve öğretmenimiz konuyu evde çalışıp gelmemizi söyledi. Ama bende fotosentez konusunu anlatan kaynak kitap olmadığı için sormak durumunda kaldım. Fotosentez konu anlatımı var mıdır acaba?
Irmak Merve . 02.09.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıcaklık, Işık şiddeti, Su miktarı ve mineraller,Kalıtsal Faktörler: Stomaların yapısı ve sayısı, Yap...
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğeri...
Solunum Ve Fotosentez
Solunum Ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar,öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkiler...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkise...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Ve Oksijenli Solunum
Fotosentez Ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Popüler İçerik
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin fotosentez yapması; Yeşil bitkiler kimyasal enerji olarak güneş ışığını kullanır ve karbondioksit, su ve kompleks olmayan yapılı organik b...
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi, Canlılar içerisinde besinini kendisi yapan ototrof denilen canlılar bitkilerdir. Bitkilerin kendi besinlerini kendil...
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı ol...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022