Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fotosentez Olayı

Fotosentez Olayı

Fotosentez olayı, bünyesinde klorofil barındıran bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak besin üretimi yapmasıdır. Tabiatta canlılar beslenme açısından iki gruba ayrılır. Kendi besinini (Ürününü), kendi yapabilenler (Ototroflar), kendi besinini dışarıdan hazır olarak alanlar (Heterotroflar).

Ototrof bitkilerde güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebilecek bir sisteme gereksinim vardır. Bu sebeple bu, bitkilerde güneş enerjisini sadece soğuran değil, aynı zamanda onu gelişmekte olan bitkinin kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürebilen bir yapının olması gerekir. Ayrıca enerjinin seçici olarak soğurulması da gereklidir. Bitkilerde güneş enerjisinin soğurulup besin üretimi bir bakıma radyoların çalışmasını andırmaktadır. Bir istasyona ayarlanmış radyo alıcısı belli bir dalga uzunluğunu seçer ve alır. Alıcı radyonun lambaları radyo frekanslarını ses enerjisine dönüştürür. Bugün yaşayan ototrofların analizi bir radyo alıcısındaki lambalara benzer şekilde iş gören bir grup kimyasal bileşiğinin geliştiğini göstermektedir.

Fotosentez olayında en eski bilgilerden biri, birçok karmaşık tepkimeleri özetleyen şu denklemdir.

NCO2+ 2nH2O + ışık enerjisi --> (CH2O) n + nO2 + nH2O


Bu denklemde görüldüğü gibi yeşil yaprakların soğurduğu ışık enerjisi, karbondioksit ve suyu (Girenler), karbonhidratlara ve oksijene (Çıkanlar) çevirmek için kullanır. Çıkan karbonhidratlar, daha sonra bir ototrofun aminoasitleri, proteinleri, yağları ve hücrelere gerekli diğer ürünleri sentezlemesi için hem ham madde hem de enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Fakat bu denklem olayın karmaşık basamakları hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Fotosentez olayının hızı ve miktarı birçok etkene göre değişmektedir. Fotosentezin hızını ölçmek için en çok kullanılan yöntem, kullanılan CO2 miktarının ya da açığa çıkan oksijen miktarının saptanmasıdır. Fotosentezde ışık enerjisinin artması tepkimeyi hızlandırmaktadır. Bir bitkiye artan miktarda ışık enerjisi gönderilirse fotosentez sonucu açığa çıkan oksijenin bir miktar arttığı ancak bir yerden sonra ışık şiddeti ne kadar artarsa artsın oksijen miktarının sabit kaldığı görülür. Aynı deneyler ortamdaki karbondioksit miktarını artırarak da tekrarlanabilir. Artan karbondioksit miktarıyla fotosentez hızı arasındaki ilişki, ışığın etkisiyle aynı benzerliği gösterir. Karbondioksit oranı arttıkça fotosentez hızı da bir yere kadar artar, bir noktadan sonra değişme göstermez.

Işık ve karbondioksit oranlarının fotosentez üzerine etkileri ayrı ayrı olduklarında birbirlerine benzemekle birlikte ortamda her ikisinin aynı anda artması halinde fotosentezde elde edilecek ürün öncekilerden çok daha fazla olur. Işık şiddetinin yanında farklı dalga boylarındaki ışıkların da olaya etkisi farklılık göstermektedir. Çünkü klorofil tüm renkleri (Dalga boylarını) aynı oranda soğurmaz. Örneğin, klorofil bu ışığı çok büyük oranda yansıttığından en az yeşil ışığı soğurmaktadır. Aslından klorofil taşıyan bitki dokularının yeşil görülebilmesinin nedeni de budur. Klorofil, en fazla kırmızı ve mor ışıkları soğurduğu için bu renkler fotosentez için en uygun renklerdir. Fotosentezin hızını etkileyen bir başka etmen de ortamın sıcaklığıdır. Bu sıcaklık artıkça fotosentez hızı artar; 40 derece civarında fotosentez en fazladır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 23:41:39
Fotosentez Olayı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fotosentez Olayı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fotosentez Olayı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğerinin...
Solunum ve Fotosentez
Solunum ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adl...
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar, öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkile...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (Karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez ve Solunum
Fotosentez ve Solunum
Fotosentez ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkisel...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez ve Oksijenli Solunum
Fotosentez ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez ve Solunum
Popüler İçerik
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı ol...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıc...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024