Fotosentez Denklemi

Fotosentez Denklemi

Fotosentez denklemi, ototrof olan canlılar inorganik maddelerden oldukça ihtiyacı bulunan organik olan maddeleri kolaylıkla sentezleyebilir. Fotosentez, yeşil renkte olan bitkilerin, ışık enerjisi yoluyla, karbondioksit ve suyu direk olarak birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Bu olay özellikle bitkilerin kloroplastça oldukca zengin bölgelerinde olur. Fotosentez denkleminde organik olan maddeleri sentezleme işlemi de tam olarak burada gerçekleşir. Organik olan bu canlıların bir çoğu bunu ışıktan oldukça faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denklemi denmektedir. Ayrıca fotosentez ışık enerjisi +sentez anlamınada gelmektedir. Algler ve çoğu yeşil bitkiler gibi klorofili çok olan canlılarda ışık enerjisinden farklı olarak yararlanır.

Ekosistemde Fotosentez denklemi: Ekosistem sistemi açısından fotosentez denklemi oldukça önem taşır. Fotosentez yardımı ile karbondioksit direk olarak doğru yönde atmosferden alınır ve yerine tekrardan oksijen verilerek ekosistemde fotosentez denklemi sağlanır. Fotosentezi hiç yapamayan ve besinlerini doğrudan dışarıdan almak zorunda kalan heterotrof canlılarda ise, solunum yoluyla üretilen karbondioksit fotosentezle oksijene direk olarak dönüştürüldüğünden dolayı ekolojik denge tamamen kurulu hale getirilir.

Fotosentez denklemi gerçekleştiği yerler: Yeşil renkte olan bitkilerdeki fotosentez direk olarak bitkideki yeşil bölgelerden özellikle yapraklarda oldukça kolay gerçekleşir. Yaprakların en önemli olarak alt ve üst yüzeyinde tek tabakalı olarak bulunan epidermis hücreler oldukça çok vardır. Bunlar kesinlikle kloroplast bulundurmaz ve hiçbir şekilde fotosentez de yapmaz. Epidermis olarak bulunan bu tabakalarının ara bölgesinde ise mezofil denilen kendi tabakası olur. Burada bulunan palizat ve sünger parankiması hücreleri kolaylıkla ve oldukça hızlı bir şekilde kloroplasta taşıyarak, fotosentez denklemi yapar. Kloroplast kendi içinde bulunan yapısındaki üst üste dizili olan granum adı verilen plakları olur. Bunların her birine ayrı olarak tilakoit adı verilir.

Fotosentezin tepkime denklemi

Fotosentez tepkime denklemi genel olarak aşağıdaki gibidir.

6 CO2+6 H2O <=> C6H12O6+6O2
Yani bu durumda 6 karbondioksit ve 6 su tepkimeye girerek, glikoz ve 12 oksijeni oluştururlar. (CH2O)n karbonhidratların asıl kendi gösterimidir. Fotosentezde direk olarak ışık enerjisinin klorofil tabakası tarafından kullanılmasıyla oluşarak 2 molekül su içeriye girmekte ve 1 molekül su doğrudan oluşmaktadır.

CO2+2H2O <=> (CH2O)n+O2+H2O

İlk oluşturulan denklemi altıyla çarptığımız takdirde çıkışta 6 karbonlu olarak karbonhidratı bulunan doğrudan glikozu almış oluruz.

6CO2+12H2O <=> C6H12O6+6O2+6H2O

Diğer şekilde ise fotosentez denklemini normal olarak sadeleştirdiğimizde 12H2O tepkimeye girmiş olsa da, sonuçta 6H20 oluştuğundan dolayı dışarıya çıkan net olarak 6H2O dur.

6CO2+6H2O <=> C6H12O6+6O2

Fotosentez denkleminin sonucunda meydana gelen asıl serbest oksijenin gerçek kaynağı ise; CO2 değil H2O dur. Bilim insanları ağır izotop deneyiyle doğru olarak bunu ispatladığından, oksijenin gerçek fotosentezdeki sudan oluştuğunu kesin ve net olarak bulmuşlardır. Karbondioksit yapısındaki oksijende, C6H12O6 dan dolayısıyla yani üretilen besin yapısına doğrudan katılır.


Son Güncelleme : 20.04.2021 12:21:39
Fotosentez Denklemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Denklemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fotosentez Denklemi"
Bugün biyoloji dersinde bitkilerde solunum ve fotosentez konusunu işledik. Fotosentez bir tepkime ve tepkime sonunda eşitlenen bir fotosentez denklemi meydana geliyor. Fotosentez tepkimesi nasıl başlıyor? İlk kıvılcım nasıl çakılıyor? Bilen varsa cevap verebilir mi lütfen?
Ural . 04.10.2018 07:16:33
CEVAP YAZ
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğeri...
Solunum Ve Fotosentez
Solunum Ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adl...
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar,öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkiler...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkise...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Ve Oksijenli Solunum
Fotosentez Ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Popüler İçerik
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı ol...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıc...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022