Akvaryumda Fotosentez

Akvaryumda Fotosentez

Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı olduğu oksijenin serbest bırakıldığı bir sürece denir. Işık yokluğunda bitkilerdeki solunum süreci fotosentezin tam tersi şekilde gerçekleşmektedir. Gıda maddeleri oksijenin varlığında enerjiyi ısı olarak serbest bırakabilmek için parçalanırlar. Böylelikle karbondioksit üretilir ve yan ürünler olarak serbest bırakılırlar. Bu süreçlerin hepsi bitkilerin büyümesinde hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca yüksek yoğunlukta ışık ve karbondioksidin sisteme dahil edilmesi fotosentetik aktivitede ve bitki büyümesinde hatta bitkilerin canlılığında önemli bir artış meydana getirir. Aktif fotosentez, sağlıklı akvaryum bitkileri ile sadece hayatta kalanların arasında farkları göstermektedir.

Glikoz bir karbonhidrat olup, çiçek, yaprak, tohum ve meyve yapılanmasında kullanılan fotosentezde oluşan bir yakıttır. Aşırı miktarlarda bitkilerin kök, yaprak ve gövdelerinde rezerv olarak kullanılabilen nişasta formunda depo edilmektedir. Glikoz aynı zamanda hücre duvarlarının yapımında da yapısal bir madde olarak selüloza çevrilmektedir. Bitkilerde meydana gelen fotosentez, yapraklarda ve yeşil gövdelerdeki kloroplast denilen hücre yapılarında oluşmaktadır. Her bir kloroplast zarlar tarafından thylakoid denen ve disk şeklinde olan bölümlere ayrılmaktadır. Thylakoidin zarlarında yerleşmiş fotosentez için gerekli ışık yakalayıcı bir pigment olan yüzlerce klorofil molekülleri vardır. Ek ışık yakalayıcı pigmentler olan enzimler de zarlarda mevcuttur. Fotosentez bitkilerde gerçekleşmesine rağmen halen tam olarak anlaşılamamış çok karmaşık bir süreçten meydana gelmektedir.

Akvaryumda fotosentez gerçekleşmesi;

Akvaryumlarda fotosentezin gerçekleşebilmesi için iki şey gereklidir. Bunlardan birisi karbonhidrat, diğeri ise ışıktır. Akvaryumlarda kullanılan pek çok bitki suyun dışında büyüdükleri veya ışığın daha yoğun olduğu ve karbondioksidin atmosferden aldığı su yüzeyinde yüzer şekilde büyüdükleri doğal bir yaşam ortamından gelmektedir. Bu yüzdende arttırılmış karbondioksit ve ışık düzeyleri olmadan bu bitkiler düzgün bir fotosentez oranlarına oluşamaz. Bütün yaşantıları boyunca suyun altında yetişmiş olan bitkiler hem ışık hemde karbondiokside zor sahip olunan şartlarda yaşayabilmek için evrim geçirmişlerdir. Bazı bitkiler ise karbondioksidi köklerindeki atıklardan içine çekebilmektedir. Bu atıklar, benzer süreçlerden geçerek CO2 bırakarak çürüyen bakteri ve organik maddelerden oluşan karbonca zengin yapılardır. Alkali suda bazı bitkiler için bir diğer h-kaynak ise sudaki karbon moleküllerini kullanmaktır.

Normalde var olan şartlarda bitkilerin akvaryumda fotosentezle suya verdikleri oksijen, kullandıklarından çok daha fazladır. Bu yüzdende bitkiler akvaryumda önemli bir oksijen kaynağı olarak karşımıza çıkar. Akvaryumda fotosentezin gerçekleşme işlemi geceleri en durağan dönemidir. Çünkü balıkların çoğu geceleri uyu ve hareketsiz kalırlar. Bu durumda da daha az oksijen tüketimi yaparlar. Dış dünyada olduğu gibi akvaryumda fotosentezin gerçekleşmesinde ışık, karbondioksit ve su dolaşımı esas alınmaktadır. Normal şartlardaki kadar olmasa da gerektiği miktarda ışık ve karbondioksidin akvaryum içerisinde evrimleşen bitkiler tarafından yapılmasına olanak sağlar. böylelikle akvaryum içerisinde dönüşüm geçiren bitkiler daha az oranlarda ışık ve karbondioksit ile balıklar için gereken oksijen üretilmiş olur.
Son Güncelleme : 23.04.2021 19:44:49
Akvaryumda Fotosentez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Akvaryumda Fotosentez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Akvaryumda Fotosentez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğeri...
Solunum Ve Fotosentez
Solunum Ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adl...
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar,öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkiler...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkise...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Ve Oksijenli Solunum
Fotosentez Ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Popüler İçerik
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi, Canlılar içerisinde besinini kendisi yapan ototrof denilen canlılar bitkilerdir. Bitkilerin kendi besinlerini kendil...
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıc...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022