Fotosentez Yapan Bakteriler

Fotosentez Yapan Bakteriler

Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde bulunan birkaç organel ile yeryüzünün dengesini sağlamak için, yeterince önemli işlemler yaptıklarının farkına varmamaktayız. Soluduğumuz oksijenden yenilen yemeğe, etraftaki manzaradan, kullandığımız antibiyotiklere kadar, sayısız hayati olayların içinde, bakteriler önemli bir role sahiptirler.

Esasen her bir bakteri, doğayı laboratuvar biçiminde kullanan, uzman bir kimyacı görevindedir. Kimya konusu pek çoğumuza yabancıdır. Kimyayı, anlaşılmayan terimler, karma karışık formüller olarak görürüz. Gerçekten de, bu konu için bir eğitim almadıktan sonra, kimyasal formülleri ve reaksiyonları anlamak neredeyse mümkün değildir. Kimya konusuna ilgi göstermesek bile, bunun hayatımızla çok yakından alakalı olduğunu biliriz. Bu konularla uğraşan kimyagerlere de, büyük bir saygı ve güven besleriz. Bakteriler de bu saygıyı ve hayranlığı fazlasıyla hak edecek faktörlere sahiptirler. Biz gözümüzle görmesek ve farkında olmasak bile, hiç durmaksızın çalışan ve yaşamımıza destek olan bir kimya laboratuvarı, neredeyse bütün doğayı kaplamıştır. Bu laboratuvarın en önemli işlevi, canlılar için yeterli miktarda oksijen ve besin üretmek, daha sonra da atıkları ve canlılara zarar verecek maddeleri temizlemek ve ya bunları kullanılabilecek yeni ve yararlı ürünlere dönüştürmektir. Bu zor ve karmaşık görev esnasında, bir bölümü henüz çözülememiş, bir kısmı keşfedilmemiş, bir kısmı da taklit edilip modern laboratuvarlara taşınmış, karmaşık bir çok kimyasal reaksiyon tekrarlanır. Fotosentez ile bakteriler, atmosferde bulunan karbondioksiti bünyelerine aldıktan sonra, dışarıya oksijen vererek, canlılığın en önemli ihtiyacına yanıt vermektedirler. Ayrıca atmosferdeki karbondioksitten karbon moleküllerini sentezleme işlemi yapabilmek için, güneşten gelen ışık enerjisini kullanma yateneğine de sahiptirler. Karbonun bu biçimde sentezlenebilmesi, yeryüzündeki gibi karbon bazlı bir hayat için, en önemli esas temeli teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, yaşamın temeli karbona dayalı şekildedir. Karbon olmadan, yeryüzünde canlılığın varlığından söz etmek kesinlikle imkansızdır. Bütün ana organik moleküller, karbon atomunun diğer bazı atomlarla çeşitli birleşmesi ile oluşur. Doğada karbonun yerini tutabilecek başka bir element bulunmamaktadır. Bundan ötürü Allah, bütün yaşamı fotosentez yapan organizmalara bağımlı şekilde kılmıştır. Gerçekleştirilen bu işlemde en büyük pay ise, Allah'ın dilemesi ile bakterilere ait olmaktadır.

Fotosentez olayı, canlının, güneş enerjisini direkt olarak kullanabilmesi ve diğer canlıların da yararlanabilmesi için bu enerjiyi karmaşık olan, organik moleküller haline dönüştürebilmesidir. Böyle bir dönüşüm lazımdır, çünkü insanlar ve hayvanlar güneşin bu enerjisini doğrudan kullanabilecek şekilde, mekanizmaya sahip değildirler. Bu enerjiyi, ancak yeşil bitki ve mikroorganizmaların gerçekleştirmekte olduğu, fotosentez işlemi neticesinde sentezlenmiş biçimde elde edebilirler.

Atmosferdeki oksijenin yarısından çoğunu ,fotosentez yapan siyanobakteri ismi verilen bakteri türleri üretmektedir. Bu bakterilerin kullanmakta oldukları mekanizma, bitki kloroplastında kullanılan mekanizmaya çok benzerlik gösterir. Siyanobakterinin büyük bölümü sadece klorofil içerir. Bu canlıların güneş ışığı ile meydana getirdikleri enerji, basit şekerler biçiminde depolanır. Fotosentez yoluyla oluşan şeker ve oksijen miktarının, her sene 150-200 milyar ton arasında değiştiği düşünülmektedir. Oluşan bu şeker, yeryüzündeki canlı organizmaların hayatlarını sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için gerekli olan reaksiyonlar ile aynı zamanda da, solunum için lazımdır.

Fotosentez çok fazla karmaşık bir olaydır ve bir hücrenin içerisinde bulunan organelde, ortaya çıkması imkansız görülmektedir. Çünkü bütün kademelerin birden oluşması mümkün değilken, tek tek ortaya çıkması da manasızdır.

Neticede bu sistem, evrimcilerin ileri sürdüğü gibi, aşamalarla oluşamayacak bir sistemdir. Sahip olduğu azımsanamaz kompleks yapı, bütün parçalarının aynı anda ve birarada işlevsel durumda bulunmalarını gerektirmektedir. Buda, bu mekanizmanın bütün parçalarıyla eksiksiz şekilde, bir anda yaratılmış olduklarını gösterir.

Son Güncelleme : 29.04.2021 15:58:40
Fotosentez Yapan Bakteriler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Yapan Bakteriler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fotosentez Yapan Bakteriler"
iyiydi ama ben bunu istemiyordum hatta harika olmuş :):):):):)
Türkan . 06.12.2016
CEVAP YAZ
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıcaklık, Işık şiddeti, Su miktarı ve mineraller,Kalıtsal Faktörler: Stomaların yapısı ve sayısı, Yap...
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez
Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğeri...
Solunum Ve Fotosentez
Solunum Ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adl...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar,öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkiler...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkise...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Ve Oksijenli Solunum
Fotosentez Ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Popüler İçerik
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin fotosentez yapması; Yeşil bitkiler kimyasal enerji olarak güneş ışığını kullanır ve karbondioksit, su ve kompleks olmayan yapılı organik b...
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi, Canlılar içerisinde besinini kendisi yapan ototrof denilen canlılar bitkilerdir. Bitkilerin kendi besinlerini kendil...
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı ol...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022