Fotosentez Kemosentez

Fotosentez Kemosentez

Fotosentez Kemosentez, tanımı itibariyle bazı organik madde elde etmek için canlıların yapmış olduğu sentez sonucunda meydana gelen reaksiyonlar olarak bilinmelerinin yanı sıra aralarındaki en temel fark ise birinin ışık enerjisi yardımıyla diğerinin ise ışık enerjisine ihtiyaç duymadan organik bir madde üretiminin sağlanmasıdır. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için ışık enerjisine ihtiyaç duyulurken kemosentezde böyle bir durum söz konusu değildir.

Organik olarak doğada bulunan maddelerin sentezinin gerçekleşebilmesi için güneş ışığından faydalanmak yerine kimyevi olan bazı reaksiyonlardan oluşan bir enerji kullanılacak ise bu durumda oluşan reaksiyona kemosentez denilmektedir. Kemosentez için gerekli olan enerjiyi; Hidrojen, kükürt, demir ya da azot gibi inorganik olan bileşiklerin yardımıyla ya da metanın oksitlenmesi sonucu meydana gelmektedir.

Fotosentezde, klorofil bulunduran canlılar, hammadde bakımından su elementi ile karbondioksit ya da su yerine H2O ya da yalnızca su kullanarak da karbonhidratların sentezlenme işleminde rahatlıkla kullanılmaktadır. Fotosentez, enerjinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç sağlayan bir tepkimedir. Fotosentez için gerekli olan enerji klorofil sayesinde absorbe edilmiş olan güneş ışınlarından elde edilir. Ancak bazı bakterileri türleri için ise, ışık enerjisine ihtiyaç duymadan kimyevi enerji sayesinde organik maddeleri kolaylıkla sentezi sağlar. İşte tam da burada kemosentezden bahsedebiliriz.Misal olarak demir, hidrojen ve kükürt gibi elementleri bakterileri içermediği için klorofile sahip olmamasına rağmen bahsetmiş olduğumuz kemosentez sayesinde kemoototrof geçirmeleri sağlanabilir. Açıkladığımız biçimde kendi kendine besinlerini üreten bakteri türlerine genel olarak “kemosentetik bakteriler” denir. Kemosentetik türden olan bu bakteriler inorganik haldeki maddeleri oksitlemek suretiyle elde edilmiş olan kimyevi enerjiyi de kullanarak karbondioksit ile sudan kendilerine karşılık olarak karbonhidratlar adlı besini yarattıkları görülmektedir.

Bitkiler havada bulunan karbondioksidi birleştirerek organik haldeki bileşikleri meydana getirmektedir. Ancak bitkilerin, havada yer alan azot gazını doğrudan bir şekilde kullanmaları söz konusu değildir. Gelişim göstermeleri adına oldukça önemli bir konuma sahip olan azot elementini bitkiler azotlu bileşikler doğrultusunda yerden yani topraktan alırlar. Toprakta yer alan azot elementinin de kullanılabilir bir hale ulaşabilmesiyle birlikte doğada bilinen azot devimini sağlanmış olur.

Azot, toprakta organik halde yer alan azot elementleri amonyum tuzları ile nitratlar şeklinde yer alırlar. Azotlu bu bileşikler, bakterilerin yardımıyla ile oksit edilmiş olur.Bu sayede de adına nitrifikasyon denilen süreç işlemiş olur. Nitrifikasyon gerçekleştiren bakteriler yoluyla da kemosentez yapılması daha kolaydır.

Aristo, bitkilerin yeşillenmesi işleminin gerçekleşebilmesi için güneşin ışınlarından faydalanmamız gerektiğini belirtmiştir.

Fotosentez veya diğer adıyla ışılbileşim, klorofil barındıran canlılarda ışık enerjisi sayesinde organik bileşiklerin ortaya çıkmasında yardımcı olan durumu belirtir. Bu olayı gerçekleştirmiş olan canlıların hepsine genel olarak fotosentetik organizmalar adı verilir ve bu organizmaların ekseriyeti bitkiler ile planktonlardan meydana gelmiştir.

Fotosentetik olan bu organizmalar, ışık enerjisinden faydalanarak enerjinin büyük bir kısmını depolarlar. Bu sayede organik bileşikler meydana getirirler. Bitkilerin de diğer canlı türleri gibi yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için alması gereken enerjiyi organik maddelerin sağlamış olduğu kimyasal değerli enerjilerden elde ederler. Bu gerçekleştirebilmeleri için de güneş ışığını alarak havanın karbondioksitini en az seviyeye indirerek organik ürünlerini sentezleme işlemine geçerler.

Fotosentez olayında Çevresel etkenler

  • Karbondioksit miktarı: Karbondioksit yüksek seviyelere ulaştığı zaman fotosentez hızı da belli bir noktaya kadar artış gösterir sonrasında ise sabit kalır.
  • Işığın şiddeti: Eğer ışığın şiddeti artarsa fotosentez hızı da belli bir noktaya kadar artış gösterip ardından da sabit kalır.
  • Işığın rengi: Fotosentez genellikle kırmızı ve mor ışıkta meydana gelir. en düşük düzeyde rastlanılan rengi ise yeşildir.
  • Sıcaklık: Enzimlerin etkin hale geldiği ortalama sıcaklık değeri 25-35 derece civarında ise fotosentez hızı en üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bahsedilen sıcaklığın daha da artması durumunda ise enzimlerde birtakım bozulmalar meydana gelebilir. Bunun tam tersi olarak da verilmiş olan sıcaklık değeri aşırı derecede düşer ise enzim oluşumu durur.
  • Su miktarı: Kullanılan su yaklaşık olarak %15'in altına düştüğü zaman enzimler inaktif durumda olacağından fotosentez olayı gerçekleşmez yani durur. Su düzeyinin belli bir noktadan sonra artması hali ise fotosentez hızını pek etkilediği söylenemez.

Fotosentez olayında Genetik etkenler

  • Yaprak sayısı ile yaprağın yapısı
  • Klorofil sentezleme gen
  • Kloroplast sayısı
  • Kütikula kalınlığı
  • Stoma sayısı

Son Güncelleme : 28.04.2021 02:19:28
Fotosentez Kemosentez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Kemosentez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fotosentez Kemosentez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentezi etkileyen faktörler, çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler olarak iki grupta değerlendirilir. Çevresel Faktörler: CO2 miktarı, Sıcaklık, Işık şiddeti, Su miktarı ve mineraller,Kalıtsal Faktörler: Stomaların yapısı ve sayısı, Yap...
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentez Nerede Gerçekleşir sorunu cevaplamadan önce fotosentezin genel tanımını yapacağım. Yeşil bitkilerin kimyasal enerji olarak ışığı kullanarak karbondioksit ve su gibi basit yapılı organik bileşik ve inorganik bileşikleri karmaşık yapılı hald...
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Genetik ve çevresel olmak üzere fotosentezi etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Fotosentez gerçekleşen bitkilerin her bir parçası bu iş için özel bir yapıya sahiptir. Fotosentezi gerçekleştirmek için gerekli olan bütü...
Solunum Ve Fotosentez
Solunum Ve Fotosentez
Solunum ve fotosentez olayları temelde canlıların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iki olaydır. Fotosentez olayı bitkilerin güneş ışığı gördükleri zaman tüketecekleri besinleri kendileri tarafından üretilmesini sağlamaktadır. So...
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez; Bir diğer adı olan ışıl-bileşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisini kullanarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Organik bileşikleri üreten canlıların tümüne foto-sentetik organizmalar olarak adl...
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez Yapan Bakteriler, Bakterileri genel olarak çevremizde, vücudumuzda ya da bozulmuş yiyeceklerde hızlı üreyebilen mikroplar olarak biliriz. Onların, tüm canlılığın ihtiyacını sağlayan, oldukça önemli özelliklere sahip olduklarının, içlerinde...
Fotosentez
Fotosentez
Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaydır. İçinde klorofil olan tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez sonucu glikoz, ...
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Pigmentleri, fotosentezin en önemli işlevi içine hapsettiği ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu yetenek bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleşir. Pigme...
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü
Fotosentez Formülü, Organik olarak beslenen bitkiler, kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için yaptıklarına ise fotosentez denir. Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, bazı canlılar ve yeşi...
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez yapan canlılar,öncelikle fotosentez ne demek onu açıklayalım. Bilimsel olarak fotosentez; yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapması olayıdır. Karbon özümlemesi de denilir. Bu durum bitkiler...
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Reaksiyonları, iki evreden oluşmaktadır. Bunlar; karanlık evre reaksiyonları (karbon tutma reaksiyonları) enzimlerin daha yoğun kullanıldığı sentez reaksiyonları, ışıklı evre reaksiyonları şeklindedir. Karanlık devre aksiyonlarının gerçekl...
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum
Fotosentez Ve Solunum; Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için, kesinlikle enerji gereklidir. Vücudumuzda kasların ve kalbin işlevlerini sürdürmesi ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleşmesini sağlayan bu enerji, hayvansal ve bitkise...

 

Fotosentez Şeması
Mantar Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Olayı
Fotosentez Mekanizması
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Ve Oksijenli Solunum
Fotosentez Ve Solunum Arasındaki Farklar
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Yapmayan Bitki
Fotosentez Işık Reaksiyonları
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Fotosentez Yapan Bitkiler
Akvaryumda Fotosentez
Algler Fotosentez Yapar Mı
Biyoloji Fotosentez
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Fotosentez Nerede Gerçekleşir
Fotosentezi Etkileyen Faktörler
Fotosentez Kemosentez
Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez Konu Anlatımı
Fotosentez Yapan Bakteriler
Fotosentez
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Popüler İçerik
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin Fotosentez Yapması
Bitkilerin fotosentez yapması; Yeşil bitkiler kimyasal enerji olarak güneş ışığını kullanır ve karbondioksit, su ve kompleks olmayan yapılı organik b...
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi, Canlılar içerisinde besinini kendisi yapan ototrof denilen canlılar bitkilerdir. Bitkilerin kendi besinlerini kendil...
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar Mı
Kaktüs Fotosentez Yapar mı, gövde kısmı etli olan ve yaprakları diken şeklini almış çiçekli bitkiler ailesine mensup kaktüs, ışık enerjisini kullanara...
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez Yapan Bitkiler
Fotosentez yapan bitkiler, Fotosentez, yeşil bitkilerin ışık enerjisinden yardım alarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik besin yapmasıdır. ...
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda Fotosentez
Akvaryumda fotosentez; Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini suyu glikoza ve karbondiokside çevirmekte kullandığı ve yan ürün olarak hayatın bağlı ol...
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı
Algler Fotosentez Yapar Mı, Fotosentez; Ya da Işıl bileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşikle...
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez
Biyoloji Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbileşim, klorofil taşıma işleminde yer alan canlılarda ışık enerjisi sayesinde doğal bileşiklerin üretilmes...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Pigmentleri
Fotosentez Formülü
Fotosentez Yapan Canlılar
Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentez Ve Solunum
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022